Εφαρμογή της νομοθεσίας : O περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022.

Καλωσορίσατε στο μάθημα ‘Εφαρμογή της νομοθεσίας: Περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022’. Είστε έτοιμοι να εξερευνήσετε την ουσία αυτού του νέου νόμου και να κατανοήσετε πώς προστατεύονται εκείνοι που αναφέρουν παραβάσεις στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο; Ετοιμαστείτε να εξερευνήσετε τα κλειδιά θέματα και τις διαδικασίες που καθορίζουν αυτήν τη νομοθεσία και να αποκτήσετε την απαραίτητη γνώση για την αποτελεσματική εφαρμογή της.

Γιατί αυτό το μάθημα;

Η ανάγκη για προσφορά του προγράμματος προέκυψε,γιατί ο συγκεκριμένος νόμος παρέχει ένα ισχυρό πλαίσιο που προστατεύει τους πολίτες, οι οποίοι εργάζονται στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και έχουν πληροφορίες στον εργασιακό τους χώρο για κακές πρακτικές, για σκάνδαλα, για θέματα διαφθοράς, για στοιχεία που περιήλθαν στην κατοχή τους ή υπέπεσαν στην αντίληψη τους εντός του εργασιακού τους χώρου, για τα οποία έχουν την εύλογη πεποίθηση ότι είναι αληθή και σχετίζονται με παραβάσεις του εθνικού δικαίου. Η νομοθεσία τους προστατεύει από απόλυση, στοχοποίηση και δυσμενή μεταχείριση. Η συγκεκριμένη νομοθεσία ψηφίστηκε πρόσφατα από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή (θέσεις εργασίας / επάγγελμα):

Ιδιοκτήτες και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων/οργανισμών κάθε μεγέθους και δραστηριότητας(προϊόντα και υπηρεσίες).

Στόχοι Ποργράμματος:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων 

 • Να αναφέρουν τις κύριες πρόνοιες της νομοθεσίας. 
 • Να ερμηνεύουν την εφαρμογή της νομοθεσίας.
 • Να εξηγούντους τρόπους με τους οποίους θα εφαρμόζεται η νομοθεσία

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να παρουσιάζουν τις κύριες πρόνοιες που πρέπει να κοινοποιηθούν σε όλα τα μέλη της επιχείρησης/οργανισμού τους. 
 • Να οργανώσουν διαύλους και διαδικασίες για εσωτερική αναφορά παραβάσεων. 
 • Να εφαρμόζουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας σε περίπτωση που αναφερθούν παραβάσεις. 

Σε επίπεδο στάσεων 

 • Να χειρίζονται με εμπιστευτικότητα τις πληροφορίες που τους κοινοποιούνται 
 • Να ενθαρρύνουν την αναφορά των παραβάσεων της νομοθεσίας
 • Να υιοθετούν τις πρόνοιες που απαιτούνται για την εφαρμογή της νομοθεσίας 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Εισαγώγη 

 • Εισαγωγή και Ιστορική Αναδρομή. 
 • Εισαγωγή 
 • Γνωριμία 
 • Ετυμολογική προέλευση του όρου whistleblowing. 
 • Μύθος και whistleblowing.
 • Ιστορική Αναδρομή : HΔιεθνής Ποινική Σύμβαση κατά της Διαφθοράς του ΟΗΕ και η λειτουργία της GRECO (TheGroupofStatesagainstCorruption). 

Τι προβλέπει η εθνική νομοθεσία και επεξήγηση των εννοιών της και ποιες παραβάσεις καλύπτονται από τον νόμο. 

 • Πως προέκυψε η ανάγκη για θέσπιση της νομοθεσίας « Ο περί της προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022. 
 • Αναφορά και επεξήγηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1937/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την προστασία μαρτύρων που αναφέρουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης. 
 • Ερμηνεία και επεξήγηση των εννοιών του νόμου. 
 • Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος. 
 • Αναγκαιότητα διακρίσεως μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος.
 • Αναλυτική αναφορά σε όλες τις παραβάσεις που ορίζονται στην νομοθεσία. 

Σε ποιους παρέχει προστασία : «O περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022»και πως υποβάλλεται η καταγγελία. 

 • Αναλυτική αναφορά στα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου. 
 • Εσωτερική καταγγελία και μέτρα παρακολούθησης. 
 • Εξωτερική αναφορά και παρακολούθηση. 
 • Δημόσια Αποκάλυψη. 

Μέτρα προστασίας και ποιες ποινές προβλέπονται 

 • Απαγόρευση αντίποινων και πεδίο εφαρμογής. 
 • Προστασία Προσώπων. 
 • Ποινές που προβλέπονται

Μελέτες περιπτώσεων που αφορούν τον νόμο : «O περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμος του 2022» 

 • Περιπτωσιακή Μελέτη (εφαρμογή των διατάξεων του νόμου).
 • Ανακεφαλαίωση. 
 • Συμπεράσματα. 
 • Αξιολόγηση. 

 

Συμβολή Συμμετοχής: €230 + ΦΠΑ

Course Dates

Date
Time
26/03/2024
10:00 - 14:15
27/03/2024
10:00 - 14:15
28/03/2024
10:00 - 14:15
29/03/2024
10:00 - 14:15