Νικώντας την Αναβλητικότητα: Στοχεύοντας για Επιτυχία στον Χώρο Εργασίας

Η αναβλητικότητα ως συμπεριφορά των εργαζομένων φαίνεται να λειτουργεί ως σε εμπόδιο στην παραγωγικότητά τους. Οι εργαζόμενοι φαίνεται αδύνατον να οργανώσουν το χρόνο τους και να θέσουν προτεραιότητες με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει την αποδοτικό από την κώδικα τους καθημερινά και καθολικά.
Αν συχνά βρίσκεσαι να αναβάλλεις τις εργασίες σου ή νιώθεις ότι δυσκολεύεσαι να οργανώσεις τον χρόνο σου και τα αφήνεις όλα για την τελευταία στιγμή, τότε αυτό το πρόγραμμα είναι ακριβώς για σένα. Μέσα από ένα ταξίδι εξερεύνησης, θα ανακαλύψεις τον τύπο αναβλητικότητας σου, την πηγή της και πώς μπορείς να την αντιμετωπίσεις.

Περιγραφή υποψηφίων για συμμετοχή (θέσεις εργασίας / επάγγελμα):  

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην οργάνωση του χρόνου του και την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας, επιθυμώντας να βελτιώσει την παραγωγικότητά του και να δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συνεχή μάθηση, τη συνεργασία και την ατομική και ομαδική επιτυχία. 

Στόχοι Ποργράμματος:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων 

 • Κατανοήσουν τις βασικές αρχές της οργάνωσης του χρόνου και της διαχείρισης προτεραιοτήτων. 
 • Αναγνωρίσουν τις κύριες αιτίες της αναβλητικότητας και τις επιπτώσεις της στην παραγωγικότητα. 
 • Κατανοήσουν τις τεχνικές και τις στρατηγικές για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας και την επίτευξη των εργασιακών στόχων. 
 • Αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση του στρες και της πίεσης στο εργασιακό περιβάλλον. 
 • Εξοικειωθούν με διάφορες επικοινωνιακές τεχνικές και εργαλεία για την αποτελεσματική συνεργασία. 
 • Αποκτήσουν γνώσεις για την ανάπτυξη θετικής εργασιακής νοοτροπίας και τη δέσμευσή τους στην προσωπική βελτίωση και την ομαδική επίτευξη στόχων. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

 • Εφαρμόσουν τεχνικές οργάνωσης του χρόνου και διαχείρισης προτεραιοτήτων στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Αναπτύξουν δεξιότητες αυτοσυνειδησίας και αυτοδιοίκησης για την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου. 
 • Εφαρμόσουν στρατηγικές και τεχνικές για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας και την επίτευξη των εργασιακών στόχων. 
 • Αποκτήσουν δεξιότητες στη διαχείριση του στρες και της πίεσης στο εργασιακό περιβάλλον. 
 • Αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεργατικές ικανότητες για αποτελεσματική ομαδική εργασία. 
 • Εφαρμόσουν τεχνικές για την ανάπτυξη θετικής εργασιακής νοοτροπίας και την προσωπική βελτίωση. 

Σε επίπεδο στάσεων 

 • Ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και την πίστη στις δυνατότητές τους.
 • Αναπτύξουν θετική νοοτροπία και αποφασιστικότητα στην επίτευξη των εργασιακών στόχων. 
 • Καλλιεργήσουν ανοιχτή και εποικοδομητική συνεργασία με τους συναδέλφους τους. 
 • Επιδιώξουν την ευελιξία και τη διάθεση για προσαρμογή σε νέες προκλήσεις.
 • Δεσμευτούν στη διαρκή βελτίωση και ανάπτυξη τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Εισαγωγή

 • Καλωσορίσματα και γνωριμία με τους συμμετέχοντες 
 • Επισκόπηση του προγράμματος και των στόχων της εκπαίδευσης 

 

Τι είναι η Αναβλητικότητα; 

 • Πως συνδέεται η αναβλητικότητα με τις σκέψεις – συναισθήματα και συμπεριφορές μας. 
 • Σκέψεις και αυτόδιαλόγος 
 • Εξήγηση της έννοιας της αναβλητικότητας και της σημασίας της στην καθημερινή μας ζωή 
 • Ανάλυση των διαφόρων τύπων αναβλητικότητας 

 

Γιατί Αναβάλλουμε; 

 • Πήγες αναβλήτκοτήτας 
 • Αιτία αναβλητκότητας 
 • Στάδια αναβλητικότητας 
 • Αναβλητικότητα μέσω στρες και άγχους 
 • Επιπτώσεις της Αναβλητικότητας 
 • Ανάλυση των αρνητικών επιπτώσεων της αναβλητικότητας στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή 
 • Πώς η αναβλητικότητα μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση και τις σχέσεις μας 

 

Τεχνικές για την Καταπολέμηση της Αναβλητικότητας 

 • Εισαγωγή σε τεχνικές και στρατηγικές για να αντιμετωπίσουμε την αναβλητικότητα 
 • Δημιουργία προσωπικού σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα για την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας 
 • Θέση στόχων με βάση τις επιτυχίες και τις προκλήσεις 

 

Ανασκόπηση και Κλείσιμο 

 • Συζήτηση των κύριων σημείων και προβλημάτων που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
 • Τελική ανασκόπηση και αναμνήσεις, καθώς και ανταλλαγή συμβουλών και πόρων για τη συνέχιση της ανάπτυξης 

 

Συμβολή Συμμετοχής: €200 + ΦΠΑ

Course Dates

Date
Time
26/03/2024
10:00 - 14:15
27/03/2024
10:00 - 14:15
28/03/2024
10:00 - 14:15
29/03/2024
10:00 - 14:15