ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: «Κανόνες ΦΠΑ σε σχέση με Ηλεκτρονικό εμπόριο από 1/7/21»

Ο πρωταρχικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων ως προς την φορολογική μεταχείριση παροχής υπηρεσιών και παραδόσεις αγαθών σε μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (τελικούς καταναλωτές) που είναι εγκατεστημένα σε ΚΜ από παρόχους υπηρεσιών ή προμηθευτές αγαθών, συμπεριλαμβανομένων και Ηλεκτρονικών Διεπαφών, που είναι εγκατεστημένοι είτε
εντός είτε εκτός της ΕΕ.


Ημερομηνία: 05 Ιουνίου 2024, Τετάρτη
Ώρα Διεξαγωγής: 09:00 π.μ. – 1:15 μ.μ..
Τοποθεσία: Online via Zoom


Το σεμινάριο με τίτλο «Κανόνες ΦΠΑ σε σχέση με Ηλεκτρονικό εμπόριο από 1/7/21» θα καλύψει τα ακόλουθα θέματα:

  • Τι επιδιώκεται με τους Κανόνες Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ) που θεσπίστηκαν από όλα τα ΚΜ 
  • Τι αφορούσαν οι προηγούμενοι Κανόνες και τι αυτοί που ισχύουν μετά την 1η Ιουλίου 2021 
  • Ποιες επιχειρήσεις/συναλλαγές επηρεάζονται από τους κανόνες του ΗΕ 
  •  Έννοιες που συναντώνται στους κανονισμούς ΗΕ 
  • Ποιος είναι ο ρόλος την Ηλεκτρονικών Διεπαφών (ΗΔ) 
  • Τα ειδικά σχέδια:
  1. Μη ΕνωσιακόOSS – Ε-OSS |
  2. ΕνωσιακόOSS – Μη Ε – OSS |
  3. Εισαγωγικό IOSS
  • Ειδικές ρυθμίσεις – ΕΡ 


Εισηγητής: Χάρης Χαραλάμπους, BAC. ASCPA (HCH Tax Services Ltd)
Κόστος Συμμετοχής: €80,00 (συμπ. Φ.Π.Α.)