Εισαγωγή Στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Εισαγωγή Στην Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ημερομηνία: 26 Ιουνίου 2024, Τετάρτη Ώρα Διεξαγωγής : 09:00 π.μ. – 1:15 μ.μ. | ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ΩΡΕΣ | 4 CPDS Τοποθεσία: Online via Zoom  Γλώσσα: Ελληνικά  Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον συνεχώς μεταβάλλεται, το κοινό γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό, αυξάνεται η ευαισθητοποίηση για μεγαλύτερη διαφάνεια, για έλεγχο της ποιότητας των…

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: «Κανόνες ΦΠΑ σε σχέση με Ηλεκτρονικό εμπόριο από 1/7/21»

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: «Κανόνες ΦΠΑ σε σχέση με Ηλεκτρονικό εμπόριο από 1/7/21» Ο πρωταρχικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων ως προς την φορολογική μεταχείριση παροχής υπηρεσιών και παραδόσεις αγαθών σε μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (τελικούς καταναλωτές) που είναι εγκατεστημένα σε ΚΜ από παρόχους υπηρεσιών ή προμηθευτές αγαθών, συμπεριλαμβανομένων και Ηλεκτρονικών Διεπαφών,…

Job Vacancy: Trainer (Part time or Full time)

Job Vacancy: Trainer (Part time or Full time) English Version: Organization: Centre Eight Education & Research Organisation Centre Eight is a leading education and research organization based in Cyprus. With a team of experienced professionals, the organization is dedicated to excellence in the fields of education, training, and research. Centre Eight offers a variety of…

Job Vacancy: Training Administration Specialist / Project manager

Training Administration Specialist / Project manager English Version: Organisation: Centre Eight Education & Research Organisation About Centre Eight:Centre Eight is an esteemed education and research organization located in Cyprus. With a team of seasoned professionals, the organization is dedicated to excellence in the fields of education, training, and research. Centre Eight offers a diverse range…

Major Changes in HRDA Courses 2024

3 Σημαντικές Αλλαγές στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ΑΝΑΔ για το 2024 Η Αρχή για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (ΑΝΑΔ) πρόσφατα εξέδωσε τρεις ανακοινώσεις που σηματοδοτούν σημαντικές μεταβολές στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χρηματοδοτούμενων από την Αρχή. Οι αλλαγές αυτές έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των εκπαιδευτικών κέντρων, επηρεάζοντας τόσο τις οικονομικές όσο και τις εμπορικές πτυχές,…

Empowering Educators for Children’s Rights in the Classroom

ARiSE: Empowering Educators for Children’s Rights in the Classroom Introduction: Centre Eight Education and Research Organisation is proud to partner with this project, which aims to bring Human Rights Education (HRE) to schools and improve teacher competences with valuable educational tools. Upcoming Learning, Teaching, and Training (LTT) Activity ARiSE: The Right(s) School project is proud…